Stamboek

De B.H.P.S. heeft als doel het bijhouden, registreren en promoten van de Highland Pony.

Het ontstaan van de Belgian Highland Pony Society:

Het was de heer Pete Fieulien die in 1992 de eerste Highland Pony (Dereck De La Motte) invoerde in België.
Gecharmeerd door het aangename karakter en uiterlijk van zijn pony, wilde hij het ras ook delen met andere paardenliefhebbers, daartoe maakte hij reclame in verschillende tijdschriften en paardenmagazines. Beetje bij beetje meldden zich enkele geïnteresseerden.

In 1995 kwam het zover dat Mr Pete Fieulien, Mevr Nicole De Mars en Mr Guido Van Dyck, de beslissing namen tot de oprichting van een v.z.w.
Meer mensen ontdekten het ras, pony’s werden ingevoerd vanuit Schotland en Frankrijk. Het begin van een langzaam maar zeker stamboek.

Met als doel de erkenning van de Belgian Highland Pony als stamboek in België, was één van de belangrijkste bezigheden het contact leggen met het Ministerie van Landbouw.
Na veel vergaderen, overleggen en briefwisseling met afgevaardigden van het Ministerie en de Highland Pony Society in Schotland, verkreeg de B.H.P.S. in 1996 de erkenning als dochterstamboek van het hoofdstamboek te Schotland.

De volgende stap was de officiële erkenning als Belgisch stamboek. Die goedkeuring kregen we in december 1999.

Secretariaat:
Belgian Highland Pony Society v.z.w. – a.s.b.l.
Rubenslaan 29
2520 Broechem
E-mail:  belgianhighlandpony@skynet.be
Nederlands:
Tel:    +32 (0)3 485 65 50
Français:
Tel:    +32 (0)63 43 34 23